University of Copenhagen       Faculty of Horticulture       Mansoura University Ain-Shams University Alexandria University El-Minia University

تم تسجيل طلاب الدفعة الخامسة من طلاب درجة ماجستير البذور علاوة على استمرار طلاب الدفعات الأربع السابقة في دراستهم بنجاح